Na uczelniach zatrzęsienie!!! W większości prac dyplomowych wykryto plagiat, szczególnie na takich kierunkach jak: prawo, ekonomia, finanse i rachunkowość, budownictwo i inne kierunki inżynieryjne. To pierwszy semestr, w którym Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) zaczął obowiązywać. Celem systemu jest znalezienie prac, które są plagiatem i niedopuszczenie ich autorów do obrony swojego dyplomu. Co to jest plagiat? […]

Read More