Cena korekty prac licencjackich i magisterskich

Każda korekta prac jest inna. Korekta każdej pracy jest dostosowana do wymagań samego jej autora, czy wytycznych lub wprost zaleceń promotora. W związku z tym w przypadku korekty prac pracy magisterskiej czy licencjackiej nie da się określić stałego cennika, gdyż z każdą poprawianą pracą należy dokładnie się  zapoznać, tak by możliwa była ocena czy poprawa pracy jest możliwa, czyli, czy po wprowadzeniu określonych korekt zostanie taka praca przyjęta. Ważne jest, bowiem aby osoba potrzebująca poprawy czy korekty prac nie straciła czasu i pieniędzy. Nie realizujemy „korekty dla samej korekty”. Oznacza to, że każdą cenę za korektę pracy ustala się indywidualnie co bezpośrednio jest uzależnione od rodzaju poprawek, ich charakteru, objętości pracy a także rodzaju dokumentów w jakim są te uwagi przesłane (Word, ręczne pismo, PDF czy wersja papierowa -druk).

WAŻNE!!! Korekta prac w przypadku wyceny poprawki są dokonywane do skutku, aż zostaną przyjęte, bez dodatkowych opłat.

Korekta prac – dajemy gwarancję:

  • Skuteczność
  • Terminowość
  • Wysoka jakość korekty prac
  • Brak dodatkowy opłat
  • Kontakt online (tel., email)

Przykładowa wycena korekty pracy

Wyceniając pracę zwracam uwagę na to, jak wiele czasu i wysiłku będzie wymagała realizacja zlecenia.

Warto pamiętać, że im więcej czasu zostawią mi Państwo na wykonanie pracy, tym lepiej, ponieważ mogą Państwo natknąć się na sytuację, w której nie będę mogła zająć się Państwa pracą z powodu zbyt dużej ilości zleceń, a ponadto cena wykonania korekty pracy w trybie przyspieszonym jest wyższa.

Porada: o cenę i termin realizacji zlecenia można zapytać już teraz. Umożliwi to określenie terminów, zaoszczędzi Państwu stresu, a ponad to możliwe, że będzie wiązało się z niższą ceną i rozłożeniem płatności w czasie.

Zapraszam do kontaktu!