Czy korekta prac jest legalna?

Czy korekta prac jest legalna?

Czy korekta prac jest legalna? Działalność związana z korektą prac jest w pełni legalna, zarówno przez pracowników uczelni jak i osoby postronne. Gdyby tak nie było, to promotor, dokonując korekty prac swoim studentom, również czyniłby to nielegalnie. Wszystkie książki, prace doktorskie, habilitacyjne i publikacje naukowe są redagowane przez zawodowych korektorów, którymi najczęściej są poloniści. Korektę prac można wykonać samodzielnie lub zlecić innej osobie.

Poprawę pracy warto zlecić osobie trzeciej kiedy nie mamy wystarczająco dużo czasu, zwyczajnie nie potrafimy sobie poradzić z poprawą pracy lub gdy kolejne korekty nie dają wystarczającego efektu, w postaci przyjęcia pracy. Oddawanie prac naukowych czy literackich do poprawy osobom trzecim nie tylko nie jest niezgodne z prawem, ale jest wręcz zalecane przez doświadczonych redaktorów. Dokładna korekta tekstu polegająca na wielokrotnym sczytaniu pracy w celu wyłapania literówek, błędów stylistycznych i interpunkcyjnych znacząco podwyższa jakość złożonej w dziekanacie pracy, zmniejsza ilość poprawek otrzymywanych od promotora, a tym samym przekłada się na wyższą ocenę na dyplomie studenta.

Często trafiają do mnie prace, w których co strona zaznaczony jest komentarz „styl”. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest oddanie do poprawy tekstu polonistce. Studenci, którzy popełniają tak wiele błędów podczas pisania pracy często nie potrafią samodzielnie jej później poprawić. Wówczas dokonywana u nas korekta językowa zostaje wykonana przy zastosowaniu tzw. funkcji „śledzenia zmian”, która umożliwia podgląd wszystkich zmian dokonanych w tekście.

Pamiętaj! Zlecając odpłatną poprawę osobie trzeciej zawsze poproś o dokument z włączoną funkcją śledzenia zmian umożliwi Ci to szybki podgląd wszystkich błędów poprawionych w pracy i uchroni przed byciem ofiarą oszustwa.

Kolejną sytuacją, w której warto oddać pracę do poprawy poloniście jest współpraca z nadgorliwym promotorem, który w każdym zdaniu widzi błędy. Mało możliwe by student, korzystając przecież z literatury specjalistycznej, całą pracę napisał błędnym stylem. Oddając promotorowi poprawioną przez specjalistów pracę warto zaznaczyć, że została ona sprawdzona i poprawiona przez polonistę.