Korekta prac – najczęściej zadawane pytania

 

 • Czym różni się poprawa prac od korekty prac?

Prowadząc korektę pracy wykonuje się te same czynności, co w trakcie poprawy pracy. Zasadniczo różnice obejmują jedynie nazewnictwo, bowiem korekta prac jest tożsama z poprawą pracy.

 

 • Jaki jest koszt korekty pracy?

Cena poprawy pracy dyplomowej nie jest stała, ponieważ każda korekta pracy jest inna. Dużo zależy od tematu i charakteru poprawianej pracy, a także od jej objętości. Inaczej wycenia się poprawę pracy jeżeli jej przedmiotem jest strona techniczna, inaczej jest jeśli chodzi o polonistyczną (językową) poprawę pracy, a jeszcze inaczej jeżeli poprawa prac ma obejmować opracowanie praktyczne lub statystyk.

 

 • W jakim czasie jest możliwa korekta prac?

Ponieważ wykonuję poprawę prac od blisko 20 lat, to zazwyczaj jest ona realizowana sprawnie, w ciągu 10 do 14 dni. Jednakże w okresie dużej ilości zleceń – np. maja i czerwca – na poprawę pracy czeka się dłużej, bo nawet do 3-4 tygodni. Należy nadmienić, że termin każdej poprawy pracy jest bezwzględnie związany z tym, co należy w danej pracy poprawić. Najdłużej trwa poprawa prac bardzo obszernych, bardzo słabych, a także wymagających czasochłonnej analizy, itp.

 

 • Jestem zainteresowany korektą pracy, co powinienem zrobić?

Aby dobrze poprawić pracę niezwykle istotna jest dokładna informacja o tym, czego ma dotyczyć poprawa. Stwierdzenia takie jak „więcej”, „mniej”, „praca niespójna”, „praca chaotyczna”, itp., są ogólnikami i można tak powiedzieć już po pobieżnym przejrzeniu pracy, bez jej czytania. Poprawa pracy zawierająca takie stwierdzenia jest trudna do wyceny. Co więcej, bez względu na wprowadzane poprawki, promotor może ocenić ją dokładnie w taki sam sposób po otrzymaniu poprawionej pracy. Warto więc go dopytać czego brakuje w pracy? co jest w niej zbędne? jak poprawić pracę, aby była ona logiczna i spójna? Osoba zainteresowana poprawą pracy powinna dokładnie wiedzieć czego oczekuje, ponieważ na tej podstawie powstanie wycena i takie zmiany zostaną wprowadzone. Mając więc wątpliwości co do oczekiwań promotora dobrze jest upewnić się, co zrobić, żeby praca była lepsza. Po określeniu swoich oczekiwań co do poprawy należy przesłać ją do wglądu, dzięki czemu będzie możliwa wycena poprawy pracy. Oczekuje się także informacji o preferowanym terminie realizacji korekty pracy.

 

 • Ile czasu trwa wycena poprawy pracy?

Wycena poprawy prac przeważnie jest realizowana szybko, najczęściej jeszcze tego samego dnia klient otrzymuje informację zwrotną o koszcie poprawy pracy. Może się jednak zdarzyć, że praca jest obszerna, zawiera dużo uwag lub są one zapisane odręcznie (np. w PDF), a wtedy wycena poprawy pracy trwa dłużej. Z dodatkowym opóźnieniem wiąże się wysłanie ogólnego zapytania, a wręcz może ono uniemożliwić wycenę.

 

 • Jakie informacje do korekty pracy są Państwu potrzebne?

Do poprawy prac niezbędna jest sama praca oraz dokładna informacja, co należy w tej pracy poprawić. Dobrze jest, jeżeli praca na marginesie zawiera konkretne uwagi (w postaci komentarzy) o zakresie poprawy.

 

 • Czy pobierana jest zaliczka na korektę pracy?

Co do zasady nie pobiera się zaliczki przy wycenie poprawy pracy. Jednak wyjątkiem mogą być te prace bardzo obszerne, a także te, w których uwagi są zapisane odręcznie i dostarczone w formie zdjęć lub skanów.

 

 • W jakim terminie można oczekiwać na informację zwrotną dotyczącą korekty prac?

Oczekiwanie na informację zwrotną na temat poprawy pracy przeważnie trwa około 2-3 godzin. Przeważnie informacje są Państwu dostarczane tego samego dnia. W przypadku niezrozumiałych uwag najlepiej skontaktować się telefonicznie. Wytyczne do poprawy pracy, które są ogólnikowe lub niezrozumiałe nie są uwzględniane w wycenie poprawy pracy. Trudno jest bowiem ocenić, co promotor miał na myśli stawiając znak zapytania lub podkreślając jakiś fragment bez dodatkowego komentarza lub pisząc „co to?”.

 

 • Czy jest możliwa korekta prac w języku angielskim?

Tak, jest taka możliwość, aby wykonać poprawę pracy napisanej w języku angielskim. Jednak nie poprawiamy prac z filologii angielskiej.

 

 • Kiedy dostanę poprawioną pracę?

O terminie poprawy pracy zostaną Państwo poinformowani w czasie wyceny poprawy pracy. Czas trwania poprawy jest uzależniony od tego, co należy w poprawić, a także od Państwa potrzeb. Poprawa prac bardzo obszernych odznacza się dłuższym czasem realizacji zlecenia.

 

 • Jak wygląda współpraca w zakresie korekty pracy?

Współpraca rozpoczyna się do wysłania zapytania o konkretną poprawę pracy. Należy wysłać prace (akceptowany jest format doc, docx, odt oraz pdf) z dokładną informacją dotyczącą zakresu poprawy. Po zapoznaniu się z pracą oraz z uwagami, przesyłana jest dokładna wycena korekty pracy. W czasie zapoznawania się z praca dokonuję również oceny zasadności oraz realności poprawy pracy zgodnie z sugestią. Istotne jest to, aby nie poprawiać pracy dla samej poprawy pracy, ale aby nie wyrzucili Państwo pieniędzy. Jeżeli moje uwagi oraz proponowana cena są dla Państwa możliwe do zaakceptowania, wówczas wymagana jest zaliczka, o czym informuję oraz podaję konto do wpłaty za korektę pracy. W tym czasie ustalamy także termin poprawy pracy i/lub etapy oddania poszczególnych części poprawionej pracy. Po zaksięgowaniu zaliczki przystępuję do korekty pracy. Po jej ukończeniu wysyłam poprawioną pracę do wglądu. Poprawę pracy dostarczam w dwóch wersjach, jedna z nich zawiera na marginesie wszystkie wprowadzone przeze mnie zmiany, zaś druga jest przygotowana do druku. Jest to istotne, ponieważ przed ostatecznym rozliczeniem za poprawę prac mają Państwo możliwość zapoznania się z wprowadzonymi poprawkami oraz weryfikacji tego, co zostało poprawione. W związku z tym mają Państwo możliwość określenia czy ustalenia dotyczące poprawy pracy zostały dotrzymane. Nie dostają więc Państwo przysłowiowego „kota w worku”.

 

 • Czy w przypadku jej ponownej korekty, jest pobierana dodatkowa opłata?

Dążąc do uzyskania jak najlepszego efektu promotor często prosi o wprowadzenie kolejnych zmian do tych fragmentów, które zostały już poprawione. Co do zasady nie pobieram ponownej opłaty za wprowadzenie zmian do wykonanej przeze mnie pracy. Zdarza się, że promotor ma dalsze uwagi do pracy po wykonaniu pierwotnej korekty. Poprawa pracy dokonywana jest do skutku, dopóki praca nie zostanie zaakceptowana. Poprawki do pracy wykonywane są właściwie od ręki. Uwagi do pracy poprawianej po raz kolejny, przyjmowane są najchętniej w wersji papierowej lub elektronicznej z uwagami na marginesie. Wszystkie uwagi powinny być czytelne i zrozumiałe, należy je dostarczyć mailem lub pocztą tradycyjną (w przypadku wersji papierowej) na adres siedziby. Jednakże poprawa tych elementów pracy, które nie zostały wycenione, lub o których nie było mowy w czasie pierwotnej wyceny, jest traktowana jako nowa poprawa pracy i podlega nowej wycenie. Dokładne zapoznanie się z poprawianą pracą pozwala na jej uczciwą i szczegółową wycenę.