FAQ

Korekta prac – najczęściej zadawane pytania

 

  • Czym różni się poprawa prac od korekty prac?

Są to pojęcia synonimiczne, wręcz tożsame znaczeniowo. Oba te wyrazy określają te same czynności.

  • Jaki jest koszt korekty pracy?

Nie udostępniam ogólnego cennika usług, gdyż każda praca wyceniana jest indywidualnie. Dużo w tej kwestii zależy od tematu i charakteru poprawianej pracy, a także od jej objętości. Więcej na ten temat możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

  • Ile czasu zajmuje korekta pracy?

W branży związanej z korektą tekstów pracuję od blisko 20 lat, co pozwoliło mi zdobyć doświadczenie znacznie usprawniające realizację zleceń. Wykonanie poprawy pracy zajmuje mi około 10-14 dni. Jednakże w okresie wzmożonego zainteresowania moimi usługami (np. w maju i czerwcu) termin ten może ulec wydłużeniu do nawet 3-4 tygodni. Należy nadmienić, że czas wykonywania korekty  wynika z tego, jak obszernych poprawek praca wymaga. Najdłużej trwa korekta prac bardzo obszernych lub na bardzo niskim poziomie – merytorycznym bądź językowym. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo TUTAJ.

  • Chciałbym skorzystać z Pani usług, co powinienem zrobić?

Najważniejsze jest dokładne sprecyzowanie swoich oczekiwań. Warto w tym celu zaczerpnąć rady promotora, poprosić go o wskazanie najsłabszych cech pracy czy konkretnych jej braków. Informacja o wymaganiach klienta i efekcie, jakiego oczekuje pozwala mi efektywnie wykonać zlecenie. Ponadto stanowi ona podstawę indywidualnej wyceny usługi, która jest niezbędna do rozpoczęcia jakiegokolwiek działania ze strony korektora. Wycena umożliwia nie tylko zakreślenie obszaru  poprawy z uwzględnieniem konkretnych działań, ale też określenie terminu jej wykonania i – co oczywiste – kosztów, z jakimi się wiąże. W momencie, gdy znają Państwo swoje oczekiwania zapraszam do kontaktu – odpowiem na każde pytanie dotyczące ewentualnej korekty Waszej pracy.

  • Ile czasu trwa wycena korekty pracy?

Wycena poprawy prac zazwyczaj jest wykonywana bardzo szybko, najczęściej klient otrzymuje informację zwrotną o koszcie korekty jeszcze w dniu dostarczenia mi pracy . Może się jednak zdarzyć, że praca jest obszerna, zawiera dużo (często zapisanych odręcznie) uwag – wówczas jej analiza i wycena zajmuje więcej czasu.

  • Czy przy wycenie od klientów pobierana jest zaliczka?

Co do zasady nie pobieram  zaliczki przy wycenie korekty. Może do tego jednak dojść w odniesieniu do  prac bardzo obszernych lub wymagających z mojej strony wyjątkowo dużego nakładu pracy lub czasu.

  • W jakim terminie otrzymam informację zwrotną dotyczącą korekty?

Na wiadomości od klientów odpowiadam najczęściej w ciągu 2-3 h. Najczęściej dostarczam więc Państwu wycenę w ciągu jednego dnia roboczego. W przypadku wątpliwości  najlepiej skontaktować się telefonicznie. W wycenie nie uwzględniam wytycznych o niejasnej lub zbyt ogólnikowej formie. Trudno jest bowiem ocenić, co promotor miał na myśli, stawiając znak zapytania, podkreślając dany fragment bez dodatkowego komentarza lub pisząc „co to?”.

  • Czy możliwa jest korekta prac w języku angielskim?

Tak, istnieje  możliwość wykonania poprawy pracy napisanej w języku angielskim. Jednak nie poprawiam prac studentów  filologii angielskiej.

  • Jak przebiega współpraca w zakresie korekty pracy?

Współpraca rozpoczyna się z momentem wysłania przez klienta zapytania o konkretny typ korekty pracy. Należy przekazać mi zarówno pracę (akceptowany jest format doc, docx, odt oraz pdf), jak i dokładne wytyczne względem zakresu poprawy. Po zapoznaniu się z pracą oraz z uwagami, przesyłam szczegółową wycenę korekty pracy. Podczas analizowania pracy dokonuję również oceny zasadności oraz realności wykonania zlecenia w sposób oczekiwany przez klienta. Określam również przewidywany termin jego wykonania. Kwestią mającą dla mnie najistotniejsze znaczenie jest uchronienie Państwa przed niezadowoleniem z moich usług. Po zaakceptowaniu przez Państwa wyceny korekty wymagane jest uiszczenie zaliczki, o czym Państwa informuję, podając przy tym numer rachunku, na który trzeba wykonać przelew. Po zaksięgowaniu zaliczki przystępuję do korekty pracy. Po jej ukończeniu wysyłam poprawioną pracę do wglądu. Dostarczam dokument w dwóch wersjach jedna z nich zawiera na marginesie wszystkie wprowadzone przeze mnie zmiany, zaś druga jest przygotowana do druku. Stanowi to istotną kwestię, ponieważ umożliwia Państwu weryfikację wprowadzonych poprawek jeszcze przed ostatecznym rozliczeniem za korektę.

  • Czy za dodatkowe poprawki  pobierana jest opłata?

Dążąc do uzyskania jak najlepszego efektu, promotor często prosi o wprowadzenie kolejnych zmian do fragmentów, które wcześniej poprawiałam. Zazwyczaj nie pobieram ponownej opłaty za tego typu poprawki. Są one zaprowadzane dopóki, dopóty praca nie zostanie zaakceptowanaWykonuję je bardzo szybko. Uwagi względem pracy poprawianej po raz kolejny najlepiej jest dostarczać w wersji papierowej lub elektronicznej z uwagami na marginesie. Wszystkie uwagi powinny być czytelne i zrozumiałe, należy je przesłać mailem lub pocztą tradycyjną (w przypadku wersji papierowej) na adres siedziby. Jednakże korekta wszelkich elementów pracy, które nie wchodziły w skład pierwszej wyceny traktowana jest jako odrębne zlecenie i wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

 

Edit