Świadczymy usługi w zakresie poprawy i korekta prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych, korekty prac inżynierskich, zaliczeniowych itp.

Korekta prac – jakie prace objęte są usługą korekcyjną?

Korekta językowa prac

– jest to korekta prac, która sprowadza się do dokładnego sczytania, poprawy błędów językowych, czyli: korekta stylu, poprawa ortografii, interpunkcji, itp.

Graficzna korekta prac

to korekta prac gdzie w głównej mierze poprawi się rysunki, wykresy, schematy w pracy, dokonuje się odpowiedniego ustawienia wszelkich graficznych elementów poprawianej pracy magisterskiej, licencjackiej, zaliczeniowej. Korekta prac pod kontem graficznym wiąże się często z koniecznością dostosowania danych liczbowych lub nominalnych do graficznej prezentacji, często następuje zmiana typu wykresu, korekta pracy polega również na zmianie kompozycji statystycznych danych (tu łączenie lub zmiana wykresów słupkowych z linowymi przy równoległej poprawie tych wykresów) w tym poprawa danych zawartych w tabelach w tym łączenie bądź dzielenie istniejących komórek, wyrównywanie, często nawet wykonanie od nowa  tabel, odpowiadających rozmiarowi tekstu i dostosowanych do stron czy arkuszy itp.

Merytoryczna korekta pracy

– to jedna z wyjątkowo niepowtarzalnych prac związanych z korektą prac. Lista rodzaju błędów merytorycznych jest wręcz nieograniczona. Dobrze jest jeśli to promotor bezpośrednio wskaże braki merytoryczne korekty prac. Merytoryczna korekta prac często wymaga poprawy błędów liczbowych, dokonanie analizy określonych obszarów, badań, dopisanie obliczeń, uzupełnienia interpretacji danych, wniosków, itp.

Techniczna korekta prac

najczęściej od strony technicznej poprawa prac sprowadza się do formatowania pracy, dostosowanie poprawianej pracy do wymogów uczelni, poprawa estetyczna pracy w tym: akapitów, ujednolicenie czcionki, odstępów, nadanie nagłówków, prawidłowe ustawienie marginesów, wykonanie (automatem) spisu treści, spisu tabel, czy też bibliografii.

Inne korekty w pracach – często korekta prac wymaga poprawy przypisów, uzupełnienia w całej pracy brakujących źródeł, sprawdzenie cytowanej literatury,  poprawa czy też wręcz od nowa napisanie wstępu bądź zakończenia, przeprowadzenie dyskusji sformułowanie wniosków, weryfikacja hipotez itp.

Poprawa plagiatu – w przypadki, gdy praca jest plagiatem wówczas wymaga to korekty całej pracy lub tych fragmentów, które są skopiowane z innych źródeł. W takiej sytuacji najczęściej podstawą korekty prac jest pełny raport z plagiatu.

 

Wycena korekty pracy

Korekta prac jest niezwykle obszernym tematem, który co do zasady wymaga indywidualnego podejścia do każdego klienta. Po nawiązaniu kontaktu otrzymają Państwo wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania, a między innymi:

  1. Co otrzymają Państwo w ramach poprawy?
  2. Jaka będzie cena wykonania poprawy pracy?
  3. Jaki będzie termin poprawy?
  4. I wiele innych…

W ramach korekty przeważnie otrzymują Państwo dokładnie to, o co proszą.

Proces wyceny zazwyczaj nie jest skomplikowany, jednak bywa długotrwały.

Rozpoczyna się po otrzymaniu od Państwa pracy (w wersji papierowej lub elektronicznej) oraz informacji na temat tego, co ma zostać w niej poprawione (przypisy, formatowanie, literówki, bibliografia i inne). Wnikliwie zapoznaję się z pracą i dostarczam szczegółową wycenę, np.:

Element poprawy Cena
poprawa polonistyczna x zł
zmiana stylu przypisów na końcowe y zł
naniesienie zmian w wykresach z zł
Suma: x + y + z zł

Cena będzie zależała od objętości pracy, naturalnie poprawa polonistyczna części teoretycznej liczącej 20 stron będzie tańsza, niż poprawa polonistyczna całej pracy liczącej 150 stron. Jednakże na wycenę wpływa także jakość Państwa pracy oraz ilość ilustracji, wykresów, tabel. Ilość elementów graficznych skraca długość tekstu do poprawy i zmniejsza cenę w tym zakresie. Ale jednocześnie jeśli przedmiotem korekty pracy będzie np. zmiana podpisów przy ilustracjach, stylu formatowania tabel lub inne zmiany dotyczące elementów graficznych, to wtedy ilość elementów graficznych sprawia, że cena wzrośnie.

Podsumowując: wyceniając pracę zwracam uwagę na to, jak wiele czasu i wysiłku będzie wymagała realizacja zlecenia.

Czas wykonania korekty pracy zależy od:

  • Tematu poprawianej pracy (znane mi tematy mogę poprawić szybciej, do innych muszę się przygotować);
  • Wielkości poprawy (a więc ilości poprawek, długości pracy itd.);
  • Sezonu (są okresy, w których popraw jest bardzo dużo);
  • Terminu, do którego chcą Państwo otrzymać pracę;
  • Świąt ustawowych.

Warto pamiętać, że im więcej czasu zostawią mi Państwo na wykonanie pracy, tym lepiej, ponieważ mogą Państwo natknąć się na sytuację, w której nie będę mogła zająć się Państwa pracą z powodu zbyt dużej ilości zleceń, a ponadto cena wykonania korekty pracy w trybie przyspieszonym jest wyższa.

Porada: o cenę i termin realizacji zlecenia można zapytać już teraz. Umożliwi to określenie terminów, zaoszczędzi Państwu stresu, a ponad to możliwe, że będzie wiązało się z niższą ceną i rozłożeniem płatności w czasie.

Po wysłaniu Państwu wyceny oczekuję na decyzję, czy cena oraz warunki poprawy są dla Państwa odpowiednie. Jeśli tak zaczynam pracę bezpośrednio po wpłaceniu ustalonej zaliczki. Jeśli umawiamy się na czas realizacji zlecenia (np. dwa tygodnie), to zaczynam go również odliczać od chwili zaksięgowania pracy.

 

Przykładowy przebieg najprostszego procesu korekty pracy magisterskiej:

1 kwietnia – otrzymuję od Państwa maila z zapytaniem o cenę i materiały potrzebne do wyceny.

2 kwietnia – odsyłam wycenioną pracę i określam termin (przyjmijmy, że 2 tygodnie) i czekam na odpowiedź od Państwa. Jeśli akceptują Państwo warunki: ustalamy kiedy wpłacą Państwo zaliczkę.
3 kwietnia – wpłata została zaksięgowana, rozpoczynam pracę nad korektą pracy.

3-17 kwietnia – jeśli umówiliśmy się na 2 tygodnie, to w ciągu 14 dni pracuję nad Państwa zleceniem i poprawiam pracę. Kiedy kończę, wysyłam maila z poprawionym plikiem w formacie pdf. Państwo przeglądają naniesione przeze mnie poprawki i decydują, czy wszystko jest w porządku. Jeśli jest w porządku – wpłacają Państwo resztę kwoty. Jeśli nie są Państwo zadowoleni z mojej pracy mogą Państwo nie zapłacić i nie przyjąć poprawy (wtedy nie otrzymają Państwo poprawek w wersji tekstowej) lub poprosić o edycję określonych elementów.

18 kwietnia – po zaksięgowaniu wpłaty wysyłam Państwu poprawioną pracę w formacie odt, doc lub docx (w zależności od tego, w jakim formacie otrzymałam pracę).

Zapraszam do kontaktu!

Czytaj również: