Poprawa plagiatu

Poprawa plagiatu w pracy licencjackiej, inżynierskiej i magisterskiej

Jeśli dana praca zostanie uznana – za pośrednictwem weryfikacji przez system antyplagiatowy – za przypominającą w znacznym stopniu inne teksty, to dojdzie do jej odrzucenia. By uniknąć takiej sytuacji, warto zdecydować się na szczególną korektę pracy, która wykluczy możliwość zakwalifikowania jej jako plagiat. Klient zainteresowany taką usługą musi wysłać mi swoją pracę oraz odpowiadający jej szczegółowy raport systemu antyplagiatowego (w formie elektronicznej lub papierowej). Praca jest ponownie sprawdzana przez system po wykonaniu korekty.

Gwarantuję, że dzięki mojej pomocy wskaźnik podobieństwa (II) w raporcie spadnie poniżej 5 % Każde zlecenie korygowane jest kilkakrotnie, aby żaden z błędów nie postał pominięty.