Poprawa plagiatu pracy magisterskiej i licencjackiej

Gdy program antyplagiatowy wyświetli komunikat o wysokim wskaźniku kopii pracy od innego autora konieczna korekta plagiatu. Wówczas modyfikuję całą pracę dostarczoną przez Klienta. Klient dostarcza mi kompletną pracę magisterską czy licencjacką wraz ze szczegółowym raportem. Raport może być przekazany (przesłany) w formie papierowej. Poprawiony tekst pracy po mojej poprawie ponownie sprawdzam programem antyplagiatowym. Podczas pracy stale korzystam ze współczesnych Słowników Języka Polskiego.

Po wykonaniu pracy gwarantuję, że wskaźnik (II) będzie wynosił poniżej 5%. Każde zlecenie korygowane jest 3-krotnie tak, aby żaden z błędów nie postał pominięty.

Poprawa pracy magisterskiej

Merytoryczna poprawa pracy następuje po uwidocznieniu konkretnych niedociągnięć w pracy. Korekta merytoryczna dotyczy zarówno logicznej strony treści pracy, spójności z tematem, dopisania brakujących treści itp.

Korekta polonistyczna

Korekta polonistyczna to dokładne przeanalizowaniu pracy pod kątem błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych itp.

Poprawa techniczna pracy

Techniczna poprawa pracy polega na przygotowaniu jej do druku, zazwyczaj cały dokument poddaje się formatowaniu (korekta marginesów i nagłówków, poprawy rysunków, tabel, wykresów, utworzenie listy tabel i rysunków oraz biografii).