Rodzaje świadczonych usług

Korekta prac może przyjmować zróżnicowane formy i obejmować bardzo wiele aspektów. Jedną z najpopularniejszych jej odmian stanowi korekta językowa, polegająca na dokładnym poprawieniu błędów językowych, tj. ortograficznych, interpunkcyjnych, składniowych czy stylistycznych itd.

Innym typem korekty jest tzw. korekta techniczna, sprowadzająca się najczęściej do formatowania pracy oraz dopasowania jej do konkretnych wymogów uczelni. Obejmuje ona także pracę  nad wizualnym aspektem pracy, na którą składają się m.in.: wydzielenie akapitów, dopasowanie oraz ujednolicenie czcionki, wprowadzenie nagłówków, prawidłowe ustawienie marginesów, sporządzenie (automatyczne) spisu treści bądź bibliografii.

Korekta graficzna obejmuje edytowanie m.in.  rysunków, wykresów, tabel czy schematów. W jej ramach  doskonalone są elementy graficzne pracy. Celem opisywanego typu korekty jest nadanie graficznemu aspektowi pracy dyplomowej przejrzystej, czytelnej oraz atrakcyjnej formy.

Moja firma wykonuje także merytoryczną korektę prac. Lista możliwych błędów merytorycznych jest nieograniczona, dlatego dobrze jest, gdy do nadsyłanej pracy, która wymaga tego typu poprawy, klient dołącza uwagi promotora. Wskazanie konkretnych braków merytorycznych zdecydowanie ułatwia działanie korektorowi i pozwala mu szybciej spełnić oczekiwania zarówno autora pracy, jak i jego opiekuna. Merytoryczna korekta prac naukowych obejmuje uzupełnianie luk w tekście, sporządzanie analizy badań oraz wyciąganie z nich wniosków itp.

Poprawa plagiatu

Moja firma wykonuje również poprawy plagiatu. Dzięki tej usłudze praca dyplomowa przejdzie pomyślnie etap weryfikacji przez system antyplagiatowy.

Gwarantuję, że  wartość współczynnika podobieństwa skorygowanej przeze  mnie pracy nie przekroczy 5%.