Współpraca

Poprawa i korekta prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych

Od ponad 20 lat zajmuję się korektą prac dyplomowych –  licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Doświadczenie zawodowe oraz  zdobyta wiedza przyczyniły się do faktu, że wyznacznikiem działania mojej firmy stał się profesjonalizm, któremu mogą Państwo zaufać. Dorota Wrona.

Jak nawiązać ze mną współpracę?

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z moich usług, proszę o kontakt (mailowy lub telefoniczny).

W treści nadesłanej do mnie wiadomości mailowej  powinny się znaleźć:

– aktualna wersja pracy,

– sprecyzowane oczekiwania względem korekty, tj. wykaz poprawek, które mają zostać w niej uwzględnione (jeżeli nie są naniesione na pracy dyplomowej) – pozwoli to na szybsze dokonanie wyceny oraz określenie terminu korekty,

– uczelniane wytyczne dotyczące zasad redakcji prac – ułatwi to dopasowanie korygowanej pracy do akademickich wymogów,

– wszelkie inne pliki, które mogą być niezbędne do wykonania kompleksowej korekty pracy.

Oczekiwanie na informację zwrotną trwa bardzo krótko

Na nadesłane wiadomości odpowiadam bardzo szybko. W dostarczonej Państwu informacji zwrotnej zawarta zostanie wycena pracy dyplomowej, uwzględniająca wszystkie wspomniane wytyczne,  oraz przewidywany termin realizacji zlecenia. Jeżeli zaproponowana oferta nie będzie Państwa zadowalać, możecie Państwo bezproblemowo zrezygnować z usługi bądź zdecydować się na poprawę jedynie wybranych części pracy.

Sprecyzowanie swoich oczekiwań stanowi podstawę udanej współpracy

Należy pamiętać, iż  korekta pracy uwzględnia wyłącznie to, co zostało uprzednio przedstawione w wycenie. Tylko dokładnie określone wytyczne pozwolą na przygotowanie prawidłowej wyceny i spełnienie wszelkich Państwa oczekiwań. Jeżeli w przesłanej Państwu wycenie nie uwzględniono istotnych kwestii, należy wyjaśnić tę sytuację zanim podjęta zostanie ostateczna decyzja o skorzystaniu z usług mojej firmy.

Satysfakcja moich klientów jest dla mnie najważniejsza

Nie dopuszczam do sytuacji, gdy moi klienci są rozczarowani realizacją zlecenia i mają poczucie straconych pieniędzy.

Jeśli poprawiona praca wzbudzi jakieś zastrzeżenia, np. będzie zawierać błędy ortograficzne, mimo że klient prosił o na korektę językową, należy odesłać dokument wraz z konkretnymi uwagami. Wszelkie poprawki zostaną naniesione w cenie pierwszej korekty.  Darmowe poprawki nie obejmują treści, których nie zawierała pierwotna wersja pracy oraz błędów wynikających z nieprecyzyjnego  określenia wymagań przez klienta. W celu uniknięcia tego typu sytuacji powinni Państwo jasno przedstawiać swoje oczekiwania co do korekty prac i jednoznacznie je formułować. Jeżeli  praca została wzbogacona o nowe elementy, które wymagają poprawy, to zostaną one poddane odrębnej wycenie.

Zainteresowanych moimi  usługami proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Zachęcam do współpracy z firmą o ugruntowanej pozycji na rynku – szeroko zakrojoną działalność edytorską prowadzę od niemal 20 lat. Każde zlecenie wykonuję w sposób rzetelny i skrupulatny. Zależy mi na satysfakcji  klientów, dokładam więc wszelkich starań, by sprostać ich wymaganiom. Zapewniam, iż skorzystanie z moich usług okaże się decyzją, której nie będziecie Państwo żałować.