Poprawa prac magisterskich

Poprawa prac magisterskich czy licencjackich to złożone i bardzo indywidualne zagadnienie. Dlatego nie jest to takie oczywiste, by tutaj podawać informację o cenie takiej korekty. Każda osoba i jej praca to zawsze inny odrębny przypadek, któremu należy poświęcić sporo uwagi zanim ostatecznie Państwo podejmiecie decyzje.

Korekta prac

Korekta prac obejmuje wiele aspektów dokonania poprawy pracy. Dla przykładu poprawa prac pod względem językowym najczęściej dotyczy poprawy stylu, ortografii, interpunkcji itd. Natomiast poprawki związane z techniczną strona pracy zazwyczaj ograniczają się do formatowania pracy (w tym tabele, rysunki, ustawienie marginesów, sporządzenie spisów, itd.). Inny rodzaj poprawy prac związany jest z częścią merytoryczną przez wskazanie konkretnych braków lub naniesienie uwag wskazanych przez samego promotora korygowanej pracy. Praca wymagająca korekty obejmuje najczęściej wszystkie wspomniane elementy. Stąd ważne jest, by wysyłając pracę do korekty przesłali Państwo dokładne informację o poprawie pracy.

Poprawa prac – warunki dobrej współpracy

W treści email dobrze jest uwzględnić:

  • aktualna wersja pracy – tak by sprawnie dokonać korekty pracy;
  • wykaz poprawek, które chcę Państwo aby zostały uwzględnione, w przypadku kiedy nie są one wskazane w przesłanej pracy – ułatwi i przyspieszy to określenie wyceny i terminu „korekta prac”;
  • uczelniane wytyczne dotyczące zasad redakcji prac – uprawni to dopasowanie korygowanej pracy do uczelnianych wymogów;
  • wszelkie inne pliki, które mogą być konieczne w poprawie prac.

W przypadku dużej objętości i licznych uwag rzetelna wycena poprawy pracy magisterskiej czy licencjackiej zabiera dużo czasu, stąd jest znacznie szybciej oraz wygodniej, aby otrzymali Państwo szczegółową informację o cenie korekty prac, w przypadku przesłania wytycznych redakcyjnych do poprawianej pracy. W zwrotnej informacji na temat korekty prac zawarte będą szczegółowe informacje jakie elementy są objęte korekta prac i w jakiej cenie. Dodatkowo przekazana będzie informacja o realnym terminie realizacji korekty pracy. W takiej sytuacji można nie podejmować decyzji o korekcie pracy  lub zdecydować się tylko na wybrane elementy z przesłanej wyceny korekty pracy. Warto wiedzieć, że korekta pracy uczelnianej uwzględnia dokładnie to, co zostało przedstawione w wycenie poprawianej pracy. W związku z tym, jeżeli Państwo chcą być pewni, że konkretny element zostanie wykonany, a brakuje go w przesłanej wycenie należy, to wyjaśnić zanim Państwo podejmiecie decyzje o korekcie pracy.

Dodatkowo jeżeli do poprawianej pracy, która została wykonana przeze mnie będą jakieś uwagi należy odesłać pracę łącznie z poprawkami, te z kolei będą naniesione bez dodatkowej opłaty. Bezpłatna korekta prac nie obejmuje nowych elementów poprawy „korekta prac” a także tych zmian, które wynikły np. z niepoprawnej i błędnej informacji o korekcie prac. Stąd by nie narażać siebie na dodatkowe opłaty poprawianej pracy bardzo istotne jest, aby czytelnie i jednoznacznie wskazać swoje oczekiwania w zamawianiu „korekta prac”. Dodatkowe elementy związane z usługą „korekta prac”, które nie były przedmiotem wyceny oraz brak było informacji na temat poprawy pracy określonego elementu zazwyczaj są dodatkowo poddane wycenianie.

Firma specjalizuje się w różnego rodzaju poprawie prac od blisko 20 lat.

Każda wycena i korekta prac jest skrupulatnie przegotowana w taki sposób by nie narazić Państwa nie utratę pieniędzy oraz czasu.

Poprawa plagiatu

Wykonujemy również usługę poprawy plagiatu.

Gwarantuję, że po wykonaniu mojej pracy wskaźnik (II) poprawionej pracy w programie antyplagiatowym będzie wynosił poniżej 5%.

Proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Zachęcam do współpracy tylko z firmą o dużym doświadczeniu i ugruntowanej pozycji na rynku!