Korekta prac z Psychologii

W pracach z psychologii duży nacisk kładzie się na rzetelność i trafność wykorzystywanego narzędzia. Stąd też do właściwego przygotowania ewentualnie poprawy pracy konieczny jest przegląd literatury przedmiotu. Najistotniejsze pozycje z tego zakresu utworzą szeroką bibliografię, bazę teoretyczną, która będzie stanowić punkt wyjścia dla całej korekty prac.

W psychologii często dokonuje się poprawy prac a dokładnie dotyczy to badań. Badania są projektowane w oparciu o literaturę przedmiotu, przede wszystkim koncentrując się na innych badaniach z wybranego obszaru tematycznego. Dla badań prowadzonych w ramach korekty prac istotne są wykorzystywane do tej pory metody oraz uzyskiwane dzięki nim wyniki. Badania w psychologii bardzo często są skoncentrowane na subiektywnych wrażeniach oraz odczuciach osób badanych. Stąd korekta prac zależy od pojedynczych słów instrukcji i sposobu formułowania pytań (jeśli wykorzystuje się kwestionariusz). Poprawie prac podlega także sam przebieg i organizacja badań. Organizacja badań musi być przemyślana bardzo dokładnie oraz rozpatrzona z każdej perspektywy. Często oskarża się wyniki badań psychologicznych o to, że odzwierciedlają oczekiwania badacza. Dlatego też podejmuje się szczególne starania, mając na uwadze, aby oczekiwania nie miały wpływu na wyniki badań.

W pracach z dziedziny psychologii poprawa prac wymaga zastosowania odpowiednich testów lub korekcie zastosowanych. Testy psychometryczne wykorzystywane w badaniach psychologicznych nierzadko są obwarowane licznymi ograniczeniami w wykorzystaniu, przykładowo wymaga się posiadania tytułu psychologa, umożliwiającego ich zakup w PTP, specjalistycznego szkolenia, które umożliwia właściwe przeprowadzenie badania, a ponadto wiedzy psychologicznej pozwalającej na właściwą interpretację testów. Jednak jeżeli w poprawie prac dokona się sprawdzenia postawionych hipotez przy zostaniu wybranego testu psychometrycznego, można mieć pewność co do rzetelności korekty prac i uzyskanych wyników.

Najważniejsze w korekcie prac z psychologii jest to, aby w sposób trafny i rzetelny opisywały wybrany fragment rzeczywistości, bez względu na to, czy taką poprawę pracy wykonuje się na postawie badań eksperymentalnych, obserwacji, testów psychometrycznych albo kwestionariusza ankiety. W poprawie prac ważne jest przygotowanie podstawy dla badań, jak i analiza wyników, które w korekcie prac muszą zostać wykonane z najwyższą starannością.

Naturalnie poza samą kwestią badania oraz gromadzenia teorii, niezbędne jest spełnienie wymogów formalnych. Dlatego też korekta prac obejmuje część merytoryczną, polonistyczną i formatowanie. Ta ostatnia część poprawy prac jest wyjątkowo rozległa. Wszystkie elementy korekty prac, zaczynając od poprawnego cytowania, poprzez podpisy tabel, a kończąc na formatowaniu marginesów, muszą być zgodne z określonymi wymogami (przeważnie APA). Dopiero kiedy merytoryczna oraz formalna strona pracy zostaną odpowiednio zrealizowane możliwe jest złożenie pracy we właściwym dziekanacie. Aż do tego momentu oferujemy Państwu pomoc w korekcie prac z zakresu psychologii.