Korekta przypisów (źródeł)

Odwołanie do źródeł w pracach dyplomowych i ich poprawa

Podawanie w pracach źródeł na podstawie, których powstaje autorski tekst to zasadniczy wymóg w każdej naukowej pracy.

Dokonując całościowego przeglądu pracy okazuje się, że to właśnie przypisy w pracy bardzo często są błędnie wprowadzone, wówczas trzeba je zwyczajnie poprawić. Jest to dość czasochłonna poprawa, bowiem nie ma możliwości zastosowania automatu tak jak w innego rodzaju korektach, w związku z tym trzeba taką poprawę wykonać ręcznie.

Typowe błędy w źródłach, to brak zastosowania zasad ich wprowadzania. W zależności od tego jaki system cytowania będzie zastosowany odpowiednio stosuje się zapis źródeł.

Używa się głównie trzech rodzajów:

  • system oksfordzki, jest on najczęściej stosowany a generalnie sprowadza się do odnośników, przypis umieszczany jest na dole strony. W tym systemie jest obowiązek zastosowania tzw. „op. cit.” (dzieło cytowane – dz.cyt.) dla źródeł cytowanych na innych stronach zaś, jeśli kolejno po sobie cytowany jest ten sam autor wówczas należy zastosować „Ibidem” (Tamże). Poprawne wprowadzenie przypisów z tego rodzaju systemie cytowania sprowadza się do śledzenia na bieżąco powoływanej literatury. Bardzo często zapisy źródeł w pracach są niepoprawne.

Innego rodzaju błędy wymagające korekty prac to zwyczajne braki, wydawnictwa, roku publikacji, pełnego poprawnego tytułu a nawet strony.
Korekta prac dotycząca źródeł często sprowadza się do pełnej ich weryfikacji, uzupełnienia a nawet wprowadzenia wielu źródeł od nowa. Inne systemy to tzw. harwardzki oraz harwardzki (znacznie rzadziej stosowany).
Dodatkowo należy tu wspomnieć o systemie tzw. APA stosowanym obowiązkowo w psychologii. Źródła są podawane w tekście w nawiasach przez np. taki zapis: (Wojas, 2018, s. 17).

Jeśli są jakieś pytania to proszę śmiało pisać lub zadzwonić udzielę dodatkowych wyjaśnień.