Poprawa prac – spisy jak je poprawić?

W każdej pracy wymaga się sporządzenia poprawnych spisów. Dotyczyć one mogą spisu treści, spisu tabel czy rysunków. Poprawa spisów w zasadzie sprowadza się do ich prawidłowego ustawienia w samym tekście pracy. Oznacza to, że każdy rozdział i podrozdział w pracy musi mieć poprawnie zdefiniowany nagłówek. Osobiście zalecam stosować jeden do wszystkich tytułów i podtytułów w pracy. Wówczas sporządzenie spisu treści jest prostsze, a w przypadku błędów (np. numeracja) ich poprawa szybka. Z pliku polecenie wstaw, odwołanie, indeksy i spisy.  Wybieramy spis treści i wybraną nazwę nagłówka. Program automatycznie sporządzi nam spis, pobierając dane bezpośrednio z pracy.  W związku z tym wszelkie błędy w spisie treści (w innych spisach również) poprawiamy przez poprawny zapis wewnątrz dokumentu a nie bezpośrednio na wykonanym spisie. Zaznaczamy cały spis i prawym przyciskiem wybieramy aktualizuj cały spis. Poprawki naniesione we wszystkich tytułach i podtytułach w pracy zostaną automatycznie poprawione w spisie treści. Tak samo poprawiamy lub sporządzamy od nowa spis tabel czy też wykresów.  

W przypadku pytań proszę pisać lub dzwonić udzielę dodatkowych wyjaśnień.