98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

FFMQ - Pięciowymiarowy Kwestionariusz Uważności

Opis narzędzia CISS

Kwestionariusz FFMQ mierzy uważność. Zawiera 39 stwierdzeń dotyczących codziennych przeżyć, myśli i uczuć. Badany jest proszony o określenie przeżyć w ostanim miesiącu, używając 5-ciostopniowej skali Likearta, gdzie 1- oznacza prawie nigdy, 2- bardzo rzadko, 3-czasami, 4- często, 5- prawie zawsze.

Kwestionariusz ma następujące podskale:

  • świadoma obecność,
  • nieosoądzanie,
  • niereaktywność,
  • opisywanie
  • obserwacja.

Rzetelność oszacowano na podstawie wyników uzyskanych w badanych grupach metodą wewnętrznej zgodności. Niereakrywność wyniosła 0,66α Cronbacha, obserwowanie 0,73α Cronbacha, świadome działanie 0,79α Cronbacha, opisywanie 0,74α Cronbacha oraz nieosądzanie 0,86α Cronbacha. Trafność teoretyczną testu sprawdzono za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej CFA-CFI 0,84. Wyniki badań walidacyjnych FFMQ, wykonane w różnych krajach, są zgodne z wynikami badań Baer'a (2006,2008), autora kwestionariusza, i zdecydowanie potwierdzają rzetelność tego narzędzia.

Zobacz inne testy

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje