98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Praca licencjacka z ratownictwa medycznego. Pomoc

Ratownictwo medyczne to niezwykle wymagający i odpowiedzialny kierunek. 3 lub 4 lata zdobywania szeregu ważnych umiejętności praktycznych kończą się obroną pracy licencjackiej. Choć nie jest ona tak istotna, jak zdobyte doświadczenie, nierzadko może pokrzyżować plany niejednego studenta. Dzięki niniejszemu artykułowi dowiesz się, jak bezstresowo sprostać temu wyzwaniu!

Okładka artykułu
starstarstarstarstar

ocena 4.8 (5)

Data aktualizacji: 2021-07-28

Przede wszystkim pamiętaj, że praca licencjacka nie jest wyznacznikiem Twoich umiejętności i wymaga zupełnie innego podejścia, niż to, z którym będziesz mierzył/a się w swoim przyszłym zawodzie. Nie musisz działać pod presją czasu i możesz skorzystać z wielu źródeł, które pomogą Ci w opracowaniu wybranego tematu. No właśnie – jaki temat pracy licencjackiej będzie dla Ciebie odpowiedni?

Temat pracy z ratownictwa

Praca ratownika medycznego opiera się przede wszystkim na umiejętności niemalże błyskawicznego reagowania w kryzysowych sytuacjach, w których zdrowie i życie drugiego człowieka są zagrożone. Temat pracy z zakresu ratownictwa medycznego może odnosić się do poszkodowanego z konkretnym urazem lub opisywać postępowanie w zdarzeniach masowych, zabezpieczenie imprez masowych, bezpieczeństwo publiczne czy też poruszać zasady organizacji akcji ratowniczych i aspekty prawne.

Niezwykle ważne są wytyczne postępowania w zależności od stanu poszkodowanego, przyczyny przybycia pogotowia ratunkowego i innych okoliczności. Choć wiele schematów działania zostało już opracowanych, spróbuj wpaść na sytuację, która wymaga niestandardowego podejścia od strony zespołu ratowniczego. Może masz niebezpieczne hobby albo byłeś/aś świadkiem ryzykownego zachowania? Twoje własne przeżycia mogą stanowić ciekawą inspirację. Przykładowe tematy prac opisujących postępowanie ratownicze:1. Postępowanie ratownicze w oparzeniach prądem elektrycznym.

2. Postępowanie ratownicze w odmrożeniach.

3. Postępowanie ratownicze z zatruciach tlenkiem węgla.

4. Postępowanie ratownicze w wypadku lotniczym.

5. Postępowanie ratownicze w urazie ciśnieniowym płuc u nurka.

6. Postępowanie ratunkowe w górskim terenie na przykładzie z grupy beskidzkiej GOPR.

Same studia z ratownictwa medycznego są przepełnione zajęciami praktycznymi i godzinami spędzonymi w szpitalnym oddziale ratunkowym. Temat pracy licencjackiej może być również opracowany na podstawie indywidualnego przypadku pacjenta. Na pewno w głowie utknęła Ci choć jedna historia, która stanowiłaby świetny punkt wyjściowy do jej opracowania. Przykładowo:1. Złamanie kończyny u 12-letniego chłopca jako podejrzanie zespołu dziecka maltretowanego -postępowanie zespołu ratownictwa medycznego.

2. Anafilaksja u 5-letniej dziewczynki ukąszonej przez pszczołę miodną - postępowanie zespołu ratownictwa medycznego.

3. Oparzenie termiczne na przykładzie pacjenta XYZ.

Dobrym pomysłem zawsze będzie zestawienie najnowszych danych z literatury dotyczącej popularnych czynności ratowniczych. Wytyczne są często aktualizowane, a prace zestawiające obowiązujące dane mogą stanowić cenne źródło wiedzy dla innych. Przykładowe tematy prac licencjackich o „popularnych” przypadkach w karierze ratownika medycznego:

 1. Zatrzymanie krążenia spowodowane zawałem mięśnia sercowego.
 2. Postępowanie z pacjentem urazowym w wypadku komunikacyjnym.
 3. Postępowanie ratownicze w hipotermii.
 4. Anafilaksja przyczyną zatrzymania krążenia.
 5. Działania ratownicze u pacjenta w przypadku utonięcia.

Pamiętaj, że Twoja praca licencjacka może odnosić się do dowolnej jednostki chorobowej, z którą może przyjść mierzyć się ratownikowi medycznego. Przejdźmy więc do planu pracy.

Plan pracy z ratownictwa

Mam już dobry temat. Co dalej?

Jeżeli masz już pomysł na przedmiot badań, pomyśl, co chciał/abyś zawrzeć w swojej pracy. Pamiętaj, że musi ona składać się również z obszernego wstępu teoretycznego, w którym znajdą się informacje zaczerpnięte z dostępnej literatury i zestawienie już istniejących na dany temat badań. Zerknij na poniższe konspekty – pomogą rozplanować Ci Twoje działania. Praca z ratownictwa medycznego zazwyczaj nie zawiera części metodolicznej.

Przyjrzyj się również poniższym fragmentom prac licencjackich z ratownictwa medycznego. Mogą być one źródłem inspiracji w sytuacji zupełnego braku weny.

Temat: Postępowanie ratownicze w zatruciach tlenkiem węgla.

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. Tlenek węgla

 • 1.1. Budowa, właściwości tlenku węgla.
 • 1.2. Wpływ tlenku węgla na procesy fizjologiczne organizmu.

ROZDZIAŁ 2. Zatrucie tlenkiem węgla

 • 2.1. Miejsca i grupy społeczne o wysokim ryzyku zatrucia tlenkiem węgla.
 • 2.2. Zapobieganie zatruciom tlenkiem węgla.
 • 2.3. Statystyki zatruć tlenkiem węgla.

ROZDZIAŁ 3. Rola zespołu ratowniczego w przypadku zatrucia tlenkiem węgla.

 • 3.1. Objawy zatrucia tlenkiem węgla.
 • 3.2. Pierwsza pomoc w zatruciu tlenkiem węgla.
 • 3.3. Dalsze postępowanie w przypadku zatrucia.
 • 3.4. Możliwe powikłania zatrucia tlenkiem węgla, ich zwalczanie i zapobieganie.

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Temat: Anafilaksja przyczyną zatrzymania krążenia.

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. Wstrząs anafilaktyczny.

 • 1.1. Wstrząs – podział, definicja.
 • 1.2. Patofizjologia wstrząsu anafilaktycznego.
 • 1.3. Przyczyny i objawy wstrząsu anafilaktycznego.
 • 1.4. Profilaktyka pierwotna anafilaksji.

ROZDZIAŁ 2. Nagłe zatrzymanie krążenia.

 • 2.1. NZK – definicja.
 • 2.2. Najczęstsze przyczyny nagłego zatrzymania krążenia i ich różnicowanie.

ROZDZIAŁ 3. Rola zespołu ratowniczego w nagłym zatrzymaniu krążenia w przebiegu wstrząsu anafilaktycznego.

 • 3.1. Rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia o podłożu anafilaksji.
 • 3.2. Pierwsza pomoc we wstrząsie anafilaktycznym.
 • 3.3. Wytyczne postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Temat : Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej na przykładzie festiwalu

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. Impreza masowa

 • 1.1. Definicja imprezy masowej.
 • 1.2. Niebezpieczeństwa związane z imprezą masową.
 • 1.3. Statystyki interwencji ratowniczych na imprezach masowych.

ROZDZIAŁ 2. Festiwal Pol’and’Rockjako impreza masowa artystyczno-rozrywkowa.

 • 2.1. Opis i historia festiwalu Pol’and’Rock.
 • 2.2. Ryzykowne zachowania i niebezpieczne sytuacje na festiwalu Pol’and’Rock.
 • 2.3. Statystyki interwencji medycznych podczas festiwalu.

ROZDZIAŁ 3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia medycznego imprez masowych.

 • 3.1. Aspekty prawne wymagań zabezpieczenia medycznego imprez masowych.
 • 3.2. Wytyczne dotyczące zespołu ratowniczego na imprezach masowych o charakterze artystyczno-rozrywkowym.

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

ANEKS (KWESTIONARIUSZ ANKIETY)

Temat: Stany zagrożenia życia w następstwie przysypania przez lawinę śnieżną.

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. Lawina śnieżna.

 • 1.1 Występowanie lawin w Polsce.
 • 1.2 Stopnie zagrożenia lawinowego.
 • 1.3. Sprzęt lawinowy i jego działanie.
 • 1.4. Ocena miejsca zejścia lawiny.
 • 1.5. Statystyki dotyczące interwencji GOPR w związku z zejściem lawiny.

ROZDZIAŁ 2. Poszkodowany w zejściu lawiny śnieżnej.

 • 2.1. Możliwe przyczyny zejścia lawiny śnieżnej i zapobieganie im.
 • 2.2. Najczęstsze urazy i przyczyny ubytku na zdrowiu w przypadku lawiny.
 • 2.3. Wytyczne postępowania dla świadków zdarzenia.

ROZDZIAŁ 3. Rola GOPR w przypadku zejścia lawiny śnieżnej.

 • 3.1. Warunki pozwalające na dotarcie w miejsce lawiny.
 • 3.2. Wytyczne postępowania na miejscu zejścia lawiny.
 • 3.3. Zlokalizowanie i wydobycie ofiar.
 • 3.4. Pierwsza pomoc ofiarom lawiny.
 • 3.5. Transport poszkodowanych.
 • 3.6. Wytyczne postępowania szpitalnego.

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Przykład pracy z ratownictwa

Wstęp do pracy (teoretyczny opis zagadnienia) – opisz, na podstawie literatury, istotę zjawiska, które opisujesz; przedstaw fakty i powszechnie znane informacje, podkreśl, dlaczego ten temat jest ważny do opracowania.

Zasady udzielania pierwszej pomocy są ściśle określone i opracowane przez Europejską Radę Resuscytacji. Według nich postępowanie ratunkowe jest obowiązkiem każdego człowieka, który znajduje się w bezpiecznych warunkach. W Polsce organem nadzorującym te przepisy jest Polska Rada Resuscytacji.

Nagłe zatrzymanie krążenia to przyczyna aż 60% zgonów w Polsce. Jego etiologia jest zróżnicowana, jednak szacuje się, że w ponad 80% wynika z istniejących chorób serca. Wśród innych przyczyn wymienia się m.in. choroby płuc i naczyń mózgowych. Rocznie około 50 na 100 000 mieszkańców Europy jest resuscytowanych z powodu nagłego zatrzymania krążenia.

Zagrożenia biologiczne stanowią dla ludzkości coraz większe zagrożenie. Przyczynia się do tego między innymi prężny rozwój dziedziny, jaką jest biotechnologia. Zagrożenia biologiczne stanowią główną tematykę czołowych konferencji ze świata medycyny ratunkowej i medycyny katastrof, a samo użycie broni biologicznej wymaga od zespołu ratowniczego reakcji, która poprzedzona będzie odpowiednim przygotowaniem.

Zawartość rozdziałów – rozwinięcie zagadnienia; informacje powinny być szczegółowe i poparte wieloma różnymi, sprawdzonymi źródłami.

Uważa się, że oddech należy oceniać maksymalnie przez 10 sekund, a wytyczne są co do tego zgodne. U stosunkowo dużego odsetka pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia występują westchnięcie, które mogą być błędnie zinterpretowane jako oddech. Należy to różnicować, gdyż obecność oddechu warunkuje uprawnia do innego postępowania i odstąpienia od resuscytacji.

Schemat działań ratowniczych dla ataku biologicznego jest spójny. Pierwszy krok mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa służb ratunkowych stanowi wyznaczenie stref bezpieczeństwa – zimnej, ciepłej i gorącej w zależności od stężeń substancji biologicznej i miejsca przebywania poszkodowanego. Sam pacjent oraz wszelkie materiały przenoszone pomiędzy strefami muszą zostać poddane dekontaminacji.

Zakończenie – podsumowanie tematu; dowiedz się więcej w zakładce Zobacz! -> Zakończenie pracy

Coraz większa liczba czynników, które mogą być wykorzystane jako broń biologiczna, łatwość zawleczenia ich do danego kraju oraz wykorzystania w działaniach o charakterze terrorystycznym sprawiają, że postępowanie ratownicze w przypadku zagrożenia biologicznego jest skomplikowane oraz wysoce niebezpieczne.

Czynności ratunkowe muszą odbywać się w możliwie jak najkrótszym czasie, lecz w maksymalną starannością. Najważniejsza jest próba niesienia pomocy. Zaniechanie czynności w momencie posiadania możliwości ich podjęcia to najgorsza z decyzji. Mimo że algorytmy i wytyczne pozwalają na optymalne działanie, czas odgrywa najistotniejszą rolę.

Działania podjęte przez zespół ratowniczy zaraz po dokonanym oparzeniu mają największy wpływ na dalsze rokowanie. Błędne decyzje podjęte na oddziale ratunkowym nierzadko przesądzają o niepowodzeniu leczenia, a brak prewencji wstrząsu niesie ze sobą istotne ryzyko zgonu. Pierwsza pomoc medyczna w przypadku oparzeń musi być niezwykle szybka i skoordynowana.

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje